top of page
Lesgelden

Het lesgeld is gebaseerd op 10 maanden september-juni geldig vanaf 1 september 2021 (t/m 21 jaar).

Aantal minuten les      Lesgeld per maand     Lesgeld per termijn 
                                                                           van 5 maanden

Voor de 1e les

  

45 minuten les          €22,-                             €110,-
 

60 minuten les          €27,-                             €135,-
 

75 minuten les          €29,-                             €145,-
 

90 minuten les          €32,-                             €160,-

* LET OP! 

 

Voor de 2e les per week €22,-                            €110,-

voor de 3e les per week €17,-                            €85,-

voor de 4e les per week €17,-                            €85,-

* Let op! Ben jij in september 21 jaar of ouder? Dan komt er voor de 1e les €5,- extra lesgeld per maand bij ivm BTW-regels.
 
U kunt in twee termijnen van 5 maanden betalen en het lesgeld overmaken op  IBANnummer NL71KNAB0501889140, ten name van balletschool Isabelle Zwaan te Vlissingen, onder vermelding van de naam van het kind. Het lesgeld moet dan wel uiterlijk op de laatste dag van de maanden september en januari binnen zijn, anders worden 10 euro administratiekosten  in rekening gebracht. In onderling overleg blijft het ook mogelijk om het lesgeld per maand te betalen.
 
Als u of uw kind meerdere lessen volgt dan geld de duurste les als eerste les. Er worden geen facturen verstuurd

Uw betaald voor een heel dansseizoen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, met uitzondering van leerlingen van 4-6 jaar (opzegtermijn van een maand),

bij langdurige afwezigheid door overmacht zal onderling afstemming plaatsvinden.


Bij ziekte of verhindering graag even appen of een sms sturen
op tel. nr. 06-10539847

JEUGD CUTUURFONDS

Voor extra financiele mogelijkheden kijk dan op de site van het jeugcultuurfonds
 

bottom of page